Ποιοι είμαστε

Η PlusPoint ιδρύθηκε το 2008 για να αποτελέσει ένα σύγχρονο φορέα παροχής επιχειρηματικών συμβουλών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Διαφοροποιούμαστε στο χώρο μας, καθώς μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, αναλαμβάνουμε και την υλοποίησή της
εξασφαλίζοντας τα επιθυμητά για την επιχείρηση αποτελέσματα.

Υπηρεσίες

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Επεξεργασία & υποβολή φακέλων για συμμετοχή σε Επιδοτούμενες δράσεις ( ΕΣΠΑ, Leaders κλπ )

Εταιρείες Εξωτερικού

Ίδρυση απόλυτα νόμιμων εταιρειών στο Εξωτερικό ( Κύπρος, Βουλγαρία, Μάλτα, Ντουμπάι κλπ )
Λειτουργώντας ως πολυεργαλείο ( βλ. Στρατιωτικός Ελβετικός Σουγιάς ), με γνώση, εμπειρία και αποτελεσματικότητα, δίνουμε λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που προβληματίζουν καθημερινά τους επιχειρηματίες.

Νέες Επιχειρήσεις

Σύσταση νέων επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ( από τη μελέτη σκοπιμότητας, μέχρι και την έναρξη )

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες βελτίωσης της επιχειρηματικότητας σε τομείς Οργάνωσης - Λειτουργίας ( Λογιστικά, ISO, Web Design κλπ )

Γιατί να προτιμήσετε την PlusPoint

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στους Επενδυτικούς φακέλους που υποβάλουμε για το ΕΣΠΑ, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις Υφιστάμενες επιχειρήσεις και 100% επιτυχία στις Νέες επιχειρήσεις και τους Ανέργους.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Οι εταιρείες που ιδρύουμε στο εξωτερικό έχουν απόλυτη νομιμότητα, καθώς διαθέτουν σύγχρονο και ολοκληρωμένο φορολογικό - νομικό πακέτο διαχείρισης και τα τιμολόγιά τους αναγνωρίζονται από τις Ελληνικές - Ευρωπαϊκές αρχές.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η πολυετής μας εμπειρία σε υψηλές στελεχιακές θέσεις του Ιδιωτικού τομέα και στην Ελεύθερη αγορά, εξασφαλίζει τη γνώση για την επίλυση κάθε προβλήματος που παρουσιάζεται στην επιχείρησή σας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι αυστηρά επιλεγμένες και δοκιμασμένες συνεργασίες μας σε σχέση με τη διοικητική οργάνωση και τη δομημένη ιεραρχία μας, επιφέρουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στη συνέχιση λειτουργίας και την κερδοφορία σας.